Laila Orning

LAILA ORNING

FOTO:Laila Orning,  Artbased

Det har alltid varit en naturlig del av mig...det här med att finna ett sätt att uttrycka sig. Jag har alltid älskat det skrivna ordet lika mycket som intryck och uttryck genom bild, foto och skulptur. Alster och objekt är lika varierande som mitt liv. Det jag upplever kommer nästan alltid att ta form i mitt skapande på något sätt. Med åren inser jag att min konst möter människor som möter min konst. Jag har lärt mig att all kritik kommer från kritikern själv. Oavsett om det är bra eller dålig kritik. Det enda min konst gjort är att öppna dörren till en känsla eller två. Det blir lättare att vara orädd så.

Det blir tydligare för varje år, för varje projekt och för varje utställning att mitt bildspråk har etablerat sig och mognat. Enkelhet v/s teknik men framförallt modet i att låta alster vara när de "känns klara"


 Min konst har börjat ta form i ett eget språk och har hitills resulterat i ett 30 tal utställningar och medverkan i skulpturparker och samutställningar. Måleri, keramik och glas är mina tre grundmaterial men arbetar gärna även i trä, papper och det som passar min tanke och idé.


Konsten är viktig för mig och att kunna uttrycka mig genom bild och form är lika underbart som  att uppleva andras både personliga och världsliga uttryck.Jag använder Facebook och Instagram för utlägg under mina kreativa processer. Det är då alla projekt jag är involverad i. Det går bra att följa mig där. Alster och konst visas alltid i sin kompletta helhet på utställningar. Mer info; www.loff.se

Kontakt: laila@artbased.se

Jag hade min första konstutställning i slutet av 90- talet/början av 2000 talet. Det var en omvälvande period i mitt liv och skapandet peakade ordentligt. Den ena utställningen avlöste den andra och jag insåg aldrig hur ovanligt det var att sälja slut på utställning efter utställning. Glaskonst blev måleri som blev keramiska skulpturer som blev en utbildning i bildterapi som blev en bok som blev.....Det är oändligt på något sätt.... kreativiteten


Det är ovanligt och väldigt kontroversiellt att prata om entreprenörskap i kombination med konst, men faktum är att om jag inte haft med mig kunskap om marknadsföring, projektering och försäljning hade jag aldrig kommit dit jag är idag med min konst.  Jag är ingen expert på någon av delarna men jag vet vad som krävs och jag har gehör för hur jag ska göra och när.

Innehållet styr jag dock väldigt sällan över. Det som ska ut får komma ut. Däremot är min extrema känslighet grunden till mina custom made art projekt. Helhet och innerlighet utifrån kund.


Konstnärsskap är ett yrke som nästan är omöjligt att livnära sig på. Det är ett inre och ett yttre system som sällan synkar. Som utövare ska jag ha både tid, inspiration, kunskap och möjlighet. Som köpare ska jag ha tid, plats, finansiell möjlighet samt att infinna mig på rätt plats i rätt tid. Det är många ekvationer som ska passa. Däremellan får man helt enkelt gå hungrig eller jobba med annat. Det är en skärseld att ställa ut sin själ i form av dukar och skulpturer, men det är även balsam för själen när mitt uttryck når någon som öppnar upp och känner något för alstret.


Jag tror att alla kreativa människor har en introvert sida och en speciell kontakt till sitt inre. Men jag tror också att alla människor är kreativa. Vi har bara olika uttryckssätt och olika förhållningssätt till vad som är bra, roligt och viktigt. Men alla behövs. Skaparen, beskådaren och köparen.


Jag och min konst samarbetar mestadels bra. Vi vill åt samma håll och oftast, jag säger oftast, vill vi beröra samma saker, belysa insikter och låta andra kunna njuta av uttryck så som jag själv gör både när jag skapar och när jag beskådar andras arbeten. Ordlös kommunikation är spännande. Kom och se